Signats els convenis amb el Ministeri i ADIF per executar les millores pendents a Vilafranca i per liquidar econòmicament el conveni de 2004

Conveni amb ADIF i Vilafranca

L’alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero, ha rebut la confirmació que ja han estat signats digitalment els convenis entre l’Ajuntament de Vilafranca, l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) i ADIF Alta Velocitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Ajuntament de Vilafranca per resoldre, d’una banda, totes les millores pendents a Vilafranca tant pel que fa al cobriment de la zona del pont de Moja com a l’estació, i altres actuacions puntuals al llarg del traçat ferroviari, i, per altra banda, per deixar liquidat econòmicament el conveni de l’any 2004.

Per una banda, l’alcalde ha informat que s’ha signat un conveni específic amb ADIF i ADIF-Alta Velocitat que estipula diverses actuacions de millora a executar en un termini de 5 anys:

  • Execució d’un nou tram de cobriment de la infraestructura ferroviària entre la zona coberta tocant al carrer Tossa de Mar i l’actual pont de Moja amb una longitud aproximada de 220 metres.
  • Construcció de llosa de cobriment en el calaix descobert de l’estació, uns 90 metres, entre el passeig del Camp dels Rolls i el mateix edifici de l’estació. En aquesta actuació es diferenciaran dues zones. Es construirà una llosa davant del passeig del Camp dels Rolls per connectar la urbanització del c/ Comerç, a l’alçada del c/ Magarola, amb la plaça de l’Estació. Un cop completada es podrà suprimir l’actual passera que connecta l’estació amb el c/ Comerç. L’altra zona diferenciada serà davant mateix de l’edifici de l’estació, que es cobrirà amb una estructura lleugera amb àmplies superfícies envidriades que permetin l’entrada de llum natural a les andanes. Aquesta nova superfície coberta quedarà integrada en la remodelació executada recentment a l’edifici de l’estació.
  • Construcció d’escales mecàniques d’accés a les andanes des del nivell del vestíbul de l’estació.
  • Execució dels elements necessaris en matèria d’evacuació, ventilació, extinció d’incendis, comunicacions o altres qüestions relacionades, d’acord amb la normativa vigent.
  • Instal·lació de pantalles acústiques a la zona del parc del Poble Nou i a la zona dels carrers Papiol, Dr. Zamenhof i Manuel Barba i Roca.
  • La reurbanització del c/ Santa Fe, al polígon industrial de Llevant, que va quedar inutilitzat amb la construcció de les vies de l’AVE.

ADIF s’encarregarà del finançament, licitació, contractació i direcció de la redacció del projecte constructiu de totes aquestes actuacions, amb excepció de la urbanització del c/ Santa Fe, amb un import estimat de 16,1 MEUR.

De la urbanització del carrer Santa Fe, pressupostat en uns 800.000 euros, se’n farà càrrec directament l’Ajuntament.

En total el conveni suposarà una inversió d’uns 16,9 MEUR (IVA inclòs) fins a l’any 2028.

En el conveni s’explicita la cessió a l’Ajuntament, un cop construïdes, de les superfícies tant de la llosa de cobriment fins al pont de Moja com de la llosa entre el carrer del Comerç i la plaça de l’Estació, així com de les pantalles acústiques que es construeixin a banda i banda del tram ferroviari descobert.

L’alcalde FranCisco Romero ha destacat la rellevància de l’acord amb el Ministeri i ADIF per Vilafranca, que ja va ser aprovat pel ple municipal el mes de març passat. “Amplia les millores que va suposar el conveni del 2004 i s’hi inclouen pantalles acústiques a la part descoberta a una banda i altra de Vilafranca. És un gran acord. Ara només cal que els equips tècnics tant d’ADIF com de l’Ajuntament es coordinin bé perquè els projectes que s’executin siguin consensuats entre les dues parts i quedin ben integrats a la trama urbana”, ha assegurat. Romero ha fet èmfasi en el treball previ fet per l’anterior alcalde Pere Regull que ha permès que s’hagi pogut signar aquest “gran acord per a Vilafranca” i també ha posat en valor que les grans transformacions de la Vilafranca de les darreres 4 dècades han vingut arran del soterrament ferroviari. “El primer soterrament als anys 80 del segle passat va venir de la mà del primer alcalde de la democràcia Fèlix Sogas, el segon, a principis dels 2000, el van gestionar Joan Aguado i Marcel Esteve i ara arriba aquest conveni que ha de resoldre satisfactòriament els temes que van quedar pendents dels anteriors. Mentre a Vilafranca tenim 1,5 km de via coberta, molts municipis encara han de començar”, ha afirmat l’alcalde.

Liquidació del conveni de 2004

L’altre conveni que s’ha signat digitalment és el que liquida econòmicament el conveni signat l’any 2004 per al soterrament de les vies a Vilafranca aprofitant la construcció de la infraestructura ferroviària de l’AVE. En aquesta ocasió la signatura ha anat a càrrec de la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de la presidenta d’ADIF-Alta Velocitat, Maria Luisa Domínguez, i de l’alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero.

El conveni preveu que l’Ajuntament farà efectiu 17,9 MEUR a ADIF-AV. D’aquests 17,9 MEUR, 10 MEUR es liquidaran en aquest moment, un cop signats els convenis, i la resta en anualitats posteriors fins al 2027 (uns 2 MEUR cada any).

FranCisco Romero ha recordat que del conveni signat l’any 2004 entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament, se’n derivaven unes obligacions de pagament i l’Ajuntament des de llavors “s’ha mantingut ferm a l’hora d’exigir que el pagament del deute fos supeditat al fet d’arribar a un acord per solucionar temes que no van quedar prou ben resolts com era el calaix descobert de 220 metres que quedava entre el c/ Tossa de Mar i el pont de Moja”.

L’alcalde ha explicat que l’Ajuntament disposava ja d’una reserva de 21 MEUR per fer front als pagaments derivats del conveni de 2004. D’aquesta manera, un cop liquidat el conveni, li restaran uns 3 MEUR a l’Ajuntament, que podrà dedicar a inversions al municipi.

Comparteix la notícia

status

Connectat!

Si vols parlar amb mi, envia’m un whatsapp al 677 495 777