EQUIP DE GOVERN 2023-2027

per l'Ajuntament de Vilafranca

FranCisco
Romero

 • Alcalde
 • Regidoria d’Urbanisme

Lourdes
Sánchez

 • 1ª tinenta d’alcalde de Serveis Generals
 • Regidoria de d’Hisenda i Recursos Humans
 • Regidoria de Comerç

Ramon
Zaballa

 • 2n tinent d’alcalde de Seguretat i Convivència
 • Regidoria de Seguretat Ciutadana
 • Regidoria de Drets Socials i Gent Gran

Gemma
Romeu

 • 3a tinenta d’alcalde de Desenvolupament Econòmic
 • Regidoria d’Educació i Esports
 • Regidoria de Turisme

Miquel
Medialdea

 • 4t tinent d’alcalde de Serveis a les Persones i Promoció Social
 • Regidoria d’Habitatge
 • Regidoria de Promoció Econòmica

Jordi
Junyent

 • 5è tinent d’alcalde d’Ocupació
 • Regidoria d’Ocupació
 • Regidoria de Salut Pública i Consum

Àngels
Dalmau

 • Regidoria de Cultura
 • Regidoria de Relacions Internacionals

Montse
Arroyo

 • Regidoria de Joventut, Igualtat, Solidaritat i Cooperació