Signats els convenis amb el Ministeri i ADIF per executar les millores pendents a Vilafranca i per liquidar econòmicament el conveni de 2004

Conveni amb ADIF i Vilafranca

L’alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero, ha rebut la confirmació que ja han estat signats digitalment els convenis entre l’Ajuntament de Vilafranca, l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) i ADIF Alta Velocitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Ajuntament de Vilafranca per resoldre, d’una banda, totes les millores pendents a Vilafranca tant pel que fa al cobriment […]