La reurbanització del carrer Comerç, en la recta final

carrer-comerç

El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, va fer ahir a la tarda una visita al carrer del Comerç, on les obres de reurbanització, en el marc del Pla d’Intervenció Integral al Centre i el carrer Comerç-PIICC, ja estan gairebé enllestides i s’hi estan ultimant els darrers serrells.

Romero recordava que s’han urbanitzat de nou 9.329,30 m2 corresponents al que era abans el carrer Comerç i a una part de la llosa de cobertura del ferrocarril, d’una amplada total de 16 metres. S’hi ha ampliat i enjardinat la vialitat destinada a vianants i bicicletes, pacificant el trànsit rodat i creant dos petits espais públics enjardinats en els dos extrems del carrer. La nova urbanització posa en valor i dignifica la façana patrimonial del carrer Comerç i alhora dona continuïtat de les zones sud i nord de l’eix de la via ja urbanitzades. El nou espai públic resultant és més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari. Es multiplica per 10 la superfície de l’àmbit amb paviment permeable a l’aigua. Pel que fa a l’estat actual de projecte, l’obra civil ja està acabada a manca de la revisió final i ja s’està treballant en la jardineria.

Les obres han suposat la renovació simultània de més de 550 metres de les xarxes de les xarxes de clavegueram i d’abastament d’aigua per valor de 742.483,93 €. En total la reurbanització del carrer ha suposat una inversió d’uns 2,4 MEUR.

La mateixa visita del regidor a l’obra ha servit per activar el nou enllumenat públic que millora de forma molt substancial la situació anterior. Malgrat que, amb la reurbanització, la superfície de vial que ha de ser il·luminada ha augmentat un 25%, el nombre de punts de llum s’ha triplicat (es passa de 23 i a 72), millorant els nivells lumínics i sobretot la seva uniformitat. Tot i triplicar els punts de llum, pel fet de ser LED, s’aconseguirà un estalvi energètic i mediambiental del 32%. A més, a banda dels 72 llums per il·luminar la vialitat, hi haurà 22 llums encastats a terra per il·luminar les façanes d’edificis patrimonials. Aquest enllumenat arquitectònic funcionarà independentment del enllumenat vial, de manera que es posarà en marxa a la mateixa hora, però s’apagarà a una hora determinada.

Nous projectes al Molí d’en Rovira

Francisco Romero va aprofitar la visita per esmentar projectes d’inversió al barri Molí d’en Rovira i previstos en el pressupost de 2023 que s’ha d’aprovar la setmana vinent. És el cas de l’aparcament dissuasiu situat al c/ Dr. Fleming, tocant a l’aparcament de Cellers Torres, amb una superfície aproximada de 4.000m² i per a unes 200 places, que serà gratuït per als usuaris del transport públic.

Així mateix, ja s’han redactat els estudis previs per a la reurbanització del carrer Bisbe Estalella. Amb aquest projecte es donaria continuïtat al carrer del Cid a través de la nova urbanització del carrer Comerç cap al carrer Bisbe Estalella. La inversió prevista és d’uns 400.000€.

El regidor d’Urbanisme també es referir a l’evolució que està seguint el planejament urbanístic del barri Molí d’en Rovira, arran de l’aprovació del modificació del POUM i amb el revulsiu que ha suposat la reurbanització del carrer Comerç.

Dels 4 sectors subjectes a pla de millora urbana (PMU), el més avançat és el PAU 27 Codorniu–Montserrat–Cointreau, que ja té el planejament en tràmit i l’informe favorable de la Comissió Territorial Urbanisme del Penedès i d’altres administracions. Resta pendent l’aprovació definitiva. El PAU 26 Pinord té el planejament en tràmit, amb informe municipal d’esmenes, i és possible que disposi d’una aprovació inicial durant el primer trimestre del 2023.

Finalment, el PAU 28 Torres i PAU 29 Trias estan en fases més inicials. En un dels casos ja s’està cercant equip tècnic per a la redacció del PMU i en l’altre s’han iniciat converses entre els propietaris i amb l’Ajuntament.

Romero recordava que l’Ajuntament havia obtingut la cessió anticipada de la titularitat de la nau patrimonial del carrer Comerç 29, qualificada pel planejament com a equipament, per situar-hi un viver de celleristes sota la tutela de DO Penedès, subvencionat dins el programa europeu Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT). S’ha demanat un ajut als fons Next Generation per continuar amb la rehabilitació integral d’aquesta nau que té més de 1.400 m2. El regidor afirmava que s’ha detectat un increment consultes tècniques al departament d’Urbanisme relatives a la viabilitat de implementar nous usos en les edificacions patrimonials del carrer del Comerç i en d’altres situades al barri Molí d’en Rovira. Algunes activitats econòmiques han iniciat els tràmits per a l’ampliació de les seves instal·lacions, i d’altres s’hi han instal·lat de nou.

Pel que fa a l’arbrat, es passa de 79 exemplars, 11 dels quals van ser trasplantats, a un total 107 nous arbres de tres espècies diferents, que es plantaran properament.

Comparteix la notícia

status

Connectat!

Si vols parlar amb mi, envia’m un whatsapp al 677 495 777