S’hi podran acollir persones majors de 60 anys, en situació d’atur i que necessitin cotitzar fins a 10 mesos per accedir a cobrar la jubilació

 

Aquesta és una proposta feta pels socialistes per tal de reduir les desigualtats. FranCisco Romero assegura que es continuarà treballant altres projectes per donar suport als diferents col·lectius que registren més vulnerabilitat a Vilafranca

A iniciativa de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca, es posa en marxa un Pla d’Ocupació pensat per a donar sortida a la situació de les persones que estan a l’atur i que els falta cotitzar pocs mesos per a poder jubilar-se. El regidor de Serveis Socials, Ramon Zaballa, assegura que s’ha detectat com “la crisi ha expulsat del mercat laboral persones que estan properes a l’edat de jubilació. En molts casos la reinserció al món laboral és difícil en aquestes franges d’edat i el que volem fer és facilitar-los una sortida a aquesta situació”.

Zaballa ha explicat que l’atur a aquesta edat comporta una pèrdua important d’autoestima, però a més la possibilitat de perdre la pensió de jubilació. És per això que “volem recuperar aquest col·lectiu d’aturats i donar-los la possibilitat que cotitzin”.

Les tasques que portaran a terme els beneficiaris del Pla d’Ocupació seran personalitzades, és a dir depenent del seu perfil professional i de les seves aptituds se’ls encarregarà un determinat tipus de funció.

El 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca, FranCisco Romero, assegura que projectes com aquestes són “apostes socials que desenvolupem perquè creiem fermament en fer polítiques que beneficiïn els col·lectius més vulnerables. Aquesta és una actuació molt pràctica que permet en poc temps treure del risc d’exclusió social i econòmica a un col·lectiu molt concret i a les seves famílies ”.  El de Vilafranca és el segon ajuntament de Catalunya que ha tirat endavant aquest Pla d’Ocupació. La primera experiència ha estat a l’Ajuntament de l’Hospitalet i ha donat bons resultats.  Romero ha assegurat que es continuarà treballant en aquesta línia.

Aquest projecte s’adreça a persones majors de 60 anys, que estiguin en situació d’atur i inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats amb data igual o anterior al 25 d’abril de 2016, i que estiguin en situació legal de desocupació. D’altra banda, els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant la vida laboral, que necessiten entre 3 i 10 mesos de cotització per accedir a la pensió de jubilació. Les persones aturades de 60 anys o més que, en el moment de la sol·licitud, siguin perceptores del “Subsidi de majors de 55 anys”, també podran participar en el programa per recuperar l’expectativa del dret de jubilació. L’Ajuntament de Vilafranca formalitzarà contracte d’entre 3 i 10 mesos de durada, amb una jornada laboral del 100% en diferents àrees municipals. Les contractacions es duran a terme entre el juliol del 2016 i l’abril del 2017, i el salari i el lloc de treball es definirà en funció del perfil de les persones que accedeixin al programa.

L’Ajuntament prioritzarà les persones amb menys temps de cotització pendent, perquè hi puguin participar el màxim nombre de persones.

El pressupost inicial del projecte és de 65.000€, amb finançament de la Diputació de Barcelona, a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. En el cas de superar el nombre de participants previstos, es procedirà a la realització d’un sorteig per seleccionar els candidats pels diferents llocs de treball fins esgotar la partida pressupostària. El resultat del sorteig es farà públic el dia 4 de juliol de 2016.

Del 2 al 13 de maig es poden fer les sol·licituds, mitjançant presentació d’instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca (de dilluns a dijous de 8.30 a 14h i de 16.30 a 19h, i divendres de 8.30 a 14h). A la instància, caldrà adjuntar-hi la documentació següent: DNI/NIE original i fotocòpia, original i fotocòpia de la vida laboral del treballador sol·licitant emès amb data igual o posterior al 25 d’abril de 2016, certificat de l’última empresa on s’ha treballat i currículum vitae actualitzat. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es durà a terme un procés de veracitat i comprovació de la documentació, quedant excloses les persones que no compleixen amb els requisits d’accés.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.