La nostra sanitat pública ha sigut un model de referència mundial durant dècades. Malgrat tot, durant els darrers anys, aquest sistema ha patit dures retallades amb excuses que en cap cas acceptarem. No és moment d’assenyalar a ningú ni caure en la trampa de la inculpació mútua que s’ha vingut practicant per justificar aquestes decisions, això només ens dividiria. No ens importa qui té la raó i qui té la culpa, el que realment volem és que canviï el resultat. Per aquest motiu, ara és moment de lluitar junts per la salut, per un sistema que tots volem protegir i que aquest manifest té el propòsit de blindar amb la força de les vostres veus.

1.- LES RETALLADES


De la crisi de 2008 van derivar-ne diversos conflictes econòmics i polítics que van portar a una etapa d’austeritat que va castigar durament a la Sanitat Pública, sobretot a partir de l’any 2010 .

Vam patir els següents canvis:
 Entre 2009 i 2014 els recursos destinats a atenció primària es van reduir un 17%, els d ‘atenció hospitalària un 5,5% i les inversions van caure un 70%.
 Entre 2011 i 2015, a Catalunya es va reduir la partida sanitària en 1.600 milions d’euros, es van produir 2.407 acomiadaments de personal sanitari i es van retirar 1.170 llits hospitalaris.
 A l 2012 es va introduir el copagament farmacèutic, que serà eliminat progressivament durant aquesta legislatura. També es va intentar implementar a Catalunya l’euro per recepta, però va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional.
 L’any 2016, 352.000 professionals del sector sanitari estaven desenvolupant la seva carrera professional a l’estranger a causa de la precarietat laboral.
 Arran d’aquests canvis, a Catalunya un de cada 4 catalans que necessita operar-se té una llista d’espera superior a 6 mesos. El temps d’espera promig és de 146 dies, el segon més alt d’Espanya per darrera d’Andalusia.
 Als pressupostos de 2020, Espanya destina un 5,9% del PIB a sanitat i Catalunya un 3,9%. Xifres molt inferiors a la mitja europea de 7,5%.
 Espanya compta amb 30,1 sanitaris per cada 1.000 habitants, mentre que França i Alemanya compten amb 60 i 71 respectivament.
 La despesa sanitària per habitant és de 1.690€ a Espanya, molt inferior als 3.381€ de França o els 4.099€ d’Alemanya
 Hem trigat 10 anys en recuperar el nivell de despesa en sanitat que teníem abans de la crisi, amb una diferència acumulada de 39.100 milions d’euros.

2– CRISI SANITÀRIA


Espanya ha estat un dels països més impactats pel COVID-19. A més, segons l’OCDE, la falta de mitjans suficients ha provocat algunes situacions de descontrol en la gestió de la pandèmia.
Així doncs, mentre esperàvem confinats i preocupats a les nostres cases, el sistema sanitari es veia desbordat per les reiterades retallades sofertes des de 2010 i milers de persones en van patir les conseqüències:
 Al juny de 2020, els registres del COVID–19 recullen 246.000 casos i 28.322 morts a Espanya, mentre que a Catalunya han sigut 60.530 infectats i 5.666 difunts.
 Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma amb més professionals sanitaris contagiats, amb més de 13.000 casos entre hospitals i residències.
 Segons un informe de l’OCDE, la saturació del sistema sanitari davant del COVID–19 ha tingut relació amb el fet que el país destaqui negativament en el número de professionals sanitaris i de llits hospitalaris. És a dir, que els nostres sanitaris i sanitàries han hagut de lluitar arriscant les seves vides i en unes condicions de pressió i d’estrés insuportables.
 Degut a la saturació dels hospitals, moltes persones que presentaven símptomes van haver de recuperar–se a casa sense ser diagnosticats.
 Les persones amb malalties greus o a la espera d’intervencions quirúrgiques van haver d’interrompre el seu tractament pel risc que comportava accedir al centre hospitalari.
 Les residències de gent gran han estat les més afectades pel COVID-19. La xifra oficial de morts a les residències espanyoles ha estat de 19.500 morts. A Catalunya, el 72’25% de les defuncions s’han registrat a les residències, amb un total oficial de 4.091 decessos.

3– MANIFEST DEL POBLE

Davant de tots aquests fets, el conjunt de ciutadans i ciutadanes hem fet una profunda reflexió i volem declarar que:

 La salut és la riquesa més important i tots la necessitem, un bé que ha prevaldre en qualsevol situació i per això defensem una sanitat 100% pública, universal i de qualitat. Per tal d’aconseguir-ho volem que es modifiqui la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya, perquè s’hi reculli aquest dret i la Sanitat quedi legalment blindada. No permetrem que mai més, cap partit ni cap govern faci retallades a la sanitat pública. El benestar col·lectiu sempre ha de prevaldre i com a ciutadans i ciutadanes responsables farem ús dels nostres drets per impedir que això es torni a repetir.
 Exigim acabar amb la precarietat laboral i estructural del sector sanitari, incrementant sous i número de places per arribar, com a mínim, al mateix nivells que als països capdavanters d’Europa. De la mateixa forma, exigim que el nivell d’inversió en el sistema sanitari en general s’equipari al dels veïns europeus.
 L’Atenció Primària és la base per a fer un sistema sanitari universal, equitatiu, eficient i sostenible, beneficiós per a la salut individual i col·lectiva. Per això volem una Atenció Primària amb més recursos, que permeti als professionals sanitaris treballar amb dignitat, que garanteixi una atenció més personalitzada i de qualitat, amb un seguiment de proximitat que ajudi a evitar la saturació. Sabem que els països que tenen millors indicadors de salut són els que despleguen una bona xarxa de primària.
 Les residències per a la gent gran han de ser espais amb tots els recursos i els serveis sanitaris perquè s’hi atenguin les persones amb dignitat i amb el suport assistencial i sanitari que requereixen.
 A Vilafranca comptem amb un hospital de referència al Penedès, però hem de revertir els efectes negatius que va tenir la fusió dels consorcis sanitaris de l’Alt Penedès i Garraf. Amb aquest propòsit exigim recuperar els serveis que es van deixar de donar amb les retallades i ampliar-los, així com restablir la normalitat a les llistes d’espera.
 La ciència és vital per la salvació humana. Fem un reclam als diferents governs, també l’europeu, per tal que incrementin els recursos destinats a investigacions científiques de l’àmbit sanitari.

4– ADHESIÓADHESIÓ


Amb aquest Manifestifest obrim un procés d’adhesió i una vegada tinguem el vostre suport, el farem arribar a tots els Grups Palamentaris, a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Govern de l’Estat Espanyol.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és PSC Vilafanca, amb seu a Tossa de Mar, 20, Vilafranca del Penedès , 93 890 26 26  i correu electrònic pscvilafranca@gmail.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.