Donat el context socioeconòmic que està generant la crisi sanitària de la Covid i comestà afectant el futur dels joves i les seves famílies, l’organització ha decidit que elpremi tingui una dotació econòmica per tal de recolzar-los en la seva formació.

FranCisco Romero: “L’IdeaVilafranca és una inversió i una aposta pels nostresjoves, per això el convertim en una de les beques més destacades de la comarca”.

El passat mes d’abril, l’Agrupació del PSC de Vilafranca va presentar la primera edició del “IdeaVilafranca”
un esdeveniment anual amb la innovació a les ciutats com a protagonista, on s’hiportaran a terme conferències, un reconeixement a entitats i el concurs d’idees per a jovesIdeaVilafranca.
Després d’haver estat en contacte amb diferents col·lectius de joves i haver presentat el concurs endiferents àmbits, el grup de Joves del PSC, que organitza el concurs, ha vist adient ampliar el premi que s’atorga i adaptar-lo a les necessitats que s’han detectat entre el jovent.
Les dades d’atur assenyalen que la pandèmia ha fet augmentar en un 20% l’atur juvenil i d’aquests el 55% són joves d’entre 25 i 29 anys amb el nivell d’estudis de l’educació obligatòria. Donat aquest context socioeconòmic que està generant la crisi sanitària del Covid i com està afectant el futur delsjoves i les seves famílies, l’organització ha decidit que el premi passi a tenir una dotació econòmica pertal de recolzar les i els joves en la seva formació.
Així el premi serà una beca de 1.500 euros per a despeses relacionades amb l’educació.


El 1r Secretari del PSC de Vilafranca, FranCisco Romero, ha destacat la importància de donar unpaper protagonista als i les joves en la construcció del que han de ser les ciutats del futur i per fer-ho “cal que els facilitem les eines necessàries perquè es formin i es puguin forjar un futur prometedoron desenvolupin les seves potencialitats i talents”.
L’IdeaVIlafranca està dissenyat “amb la intencióde sembrar dinàmiques per atraure el talent jove vinculat a la innovació urbana i busca generar eldebat al territori sobre la importància de la innovació en les polítiques municipals i a altres campsd’incidència a la ciutat”. Per Romero, la beca “IdeaVilafranca” és una “inversió i una aposta pelsnostres joves, per això hem transformat el concurs en una de les beques més importants de lacomarca”.
Donat el context socioeconòmic que està generant la crisi sanitària de la Covid i comestà afectant el futur dels joves i les seves famílies, l’organització ha decidit que elpremi tingui una dotació econòmica per tal de recolzar-los en la seva formació.
Romero ha volgut destacar també el caràcter únic d’aquesta proposta en una doble vessant “que un partit polític posi a l’abast de la ciutadania una beca i que sigui un esdeveniment pensat perliderar la innovació urbana amb la implicació de la societat i especialment dels joves”.
El responsable de Política Municipal de l’Executiva del PSC de Vilafranca, Sergio Sánchez, harecordat que el concurs està destinat a persones de 16 a 35 anys i es poden fer arribar lescandidatures fins el 31 d’agost. Es seleccionaran les millors aportacions d’acord amb els criterisd’innovació, generació de sinergies, aplicabilitat de la idea a Vilafranca, viabilitat i escalabilitat. Sánchez exposava que “busquem idees que aportin originalitat i un canvi a la ciutat, que tinguin lacapacitat d’impactar en diferents àrees de la ciutat, que es pugui portar a terme amb els recursosamb els que normalment compten els ajuntaments i que tingui la possibilitat d’expandir-se en unteixit municipal que la pugui aplicar”.
Pel que fa al jurat, cada any anirà canviant i es presentarà junt amb la convocatòria anual del premi.En aquesta primera edició l’IdeaVilafranca comptarà amb la Directora d’Innovació de l’Ajuntamentde Barcelona, Marta Continente, el Director d’Innovació de la Diputació de Barcelona, JordiPericàs, el 1r Secretari del PSC de Vilafranca i director Smart Cities a IBM, FranCisco Romero,l’emprenedor digital, Sergio Sánchez i la directora del Turó i membre de l’Executiva del PSC deVilafranca, Foix Sogas.
Tots els joves que enviïn les seves idees rebran un reconeixement a la participació i estaran convidatsa la gala d’entrega de premis. També les seves aportacions es publicaran en el catàleg d’idees. El mesde setembre es faran les avaluacions de les propostes i a l’entrega de premis es portarà a termedurant el mes d’octubre.
Es pot consultar tota la informació a la web www.ideavilafranca.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.