13872652_1058942500807550_4499417675239972971_n

El passat divendres 29 de juliol va tenir lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat la presentació pública del Contracte Programa 2016-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va participar el Regidor de Benestar Social i Tinent d’Alcalde, Ramon Zaballa Serra. Com a conseqüència de l’acord, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès rebrà durant el periode 2016-2019, la quantitat de 2.838,955 euros  per a col.laborar en el desenvolupament de les polítiques socials que té encomanades obligatòriament per llei l’ajuntament pel que fa als serveis socials bàsics, així com cooperar en la posada en marxa d’altres programes  relatius al benestar social i d’altres polítiques d’igualtat.  

Aquests recursos s’apliquen mitjançant un sistema de co-finançament amb recursos locals, als programes següents: urgències socials, professionals d’equips bàsics, serveis d’atenció domiciliària a persones amb dependència i/o que necessiten atenció social, funcionament del Centre Obert, de la Casa Petita i del projecte d’atenció a adolescents i famílies , polítiques de migració i ciutadania, projectes adreçats a joves , acció comunitària integral, actuacions en matèria d’accessibilitat, sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per al seus fills i filles, així com la promoció d’activitats de foment, reconeixement i suport de l’associacionisme i voluntariat.

El contracte programa 2016-2019 és el tercer que funciona a Catalunya des del 2008 i té com a finalitat la coordinació i la col.laboració entre l’ajuntament i la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques socials. Els eixos prioritaris i principis rectors que fixa el contracte programa signat són, entre d’altres, els següents :

-Prioritat en l’atenció  a les persones en situació d’especial necessitat social i de dependència des de la proximitat dels seus municipis.

-Optimització dels recursos d’ambdues administracions.

-Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials al conjunt de ciutadans i ciutadanes del municipi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.