La propera setmana es reiniciaran les obres de reurbanització de la plaça de l’Oli, un cop finalitzats els treballs previs de renovació de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’aigua potable que s’han executat aquest estiu per l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca.

El projecte forma part de les actuacions de millora dels espais urbans del Centre de Vilafranca i pretén millorar les infraestructures de la plaça, les condicions d’accessibilitat, i donar continuïtat a la urbanització de la plaça del Vall del Castell i la plaça de la Constitució.

Les obres preveuen la substitució del paviment de la plaça, convertint-la en  plataforma única, però diferenciant les zones de vianants de les zones de pas de vehicles com a illa de vianants que ja és. El lateral que dona a les façanes del costat del Mercat de la Carn serà exclusiva de vianants, mentre que l’altra banda conservarà un carril de circulació per als vehicles del veïnat, serveis públics, emergències i per a la sortida de l’aparcament de darrera de la biblioteca Torras i Bages.

El regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, explica que la nova plaça conservarà l’arbrat actual existent, els fanals vuitcentistes i el monument al bisbe Torras i Bages, i que el nou mobiliari urbà serà “de qualitat, els escocells dels arbres seran permeables que augmenti la superfície de captació d’aigua i transitables” per evitar obstacles per als vianants. “Volem assajar un model de renovació urbana que afavoreixi la  prioritat per als vianants i que es pugui aplicar a altres intervencions al Centre de la vila”, asseguravaRomero.

Les línies de l’enllumenat seran noves, i les lluminàries seran de tipus led, distribuint els punts de llum de manera que millori notablement la il·luminació de tot l’espai. Es disposaran canals i embornals amb reixes de fosa per a les aigües pluvials, augmentant els punts de recollida actuals, col·locant-los en els punts inferiors dels pendents, i millorant així l’evacuació de l’aigua pluvial de tota la plaça.

La superfície total de la intervenció és de 921 m2, elpressupost de les obres és de 239.780,32€ i es realitzaran en un termini aproximat de 6 mesos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.