joventutnousespais.jpg

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès des del mes de
setembre de l’any passat, i juntament amb el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves – SIAJ, disposa de noves dependències al carrer de la Fruita, 13.
El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, ha explicat que un dels eixos estratègics de l’actual Pla Local de Joventut, Vila Jove 2015-18, és el dels “Espais Joves” el qual té per objectiu donar impuls als equipaments juvenils i els programes i serveis de la regidoria de Joventut, i esdevenir així, espais de referència per als i les joves, però també per a tota la població.
D’aquest eix, doncs, es desprenen dos programes centrals amb els quals s’hi està treballant des de l’aprovació del Pla: Espais Joves i el de Comunicació (amb el nou web del Servei de Joventut), i els seus objectius són:
– Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove de
la vila, i
– Donar impuls al coneixement dels recursos i serveis que s’adrecen a la
població jove.
Amb tot, el fet que actualment el SIAJ disposi de més espai físic ha permès el
desplegament del nou servei d’assessories, que ha de complementar l’atenció
generalista que continua oferint el SIAJ com espai d’atenció i orientació juvenil, i que a
continuació presentem amb més detall.

NOUS SERVEIS DEL SIAJ
El SIAJ, com a Servei d’Informació i Assessorament per a Joves, es va crear fa 30 anys
per la iniciativa de diversos ajuntaments de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf,
entre ells el de Vilafranca, que a través de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf, prestaven aquest servei als municipis de les dues comarques. A partir de l’any
2008 n’assumeix la gestió directament l’Ajuntament de Vilafranca.
El SIAJ és un espai de referència per als i les joves de Vilafranca i comarca, és la porta
d’entrada del jovent a l’administració local, la més propera, i per a moltes persones el
seu primer contacte amb l’administració.
Els Serveis d’Informació Juvenil són serveis generalistes, és a dir, ofereixen informació
de qualsevol tipus que pugui interessar a la persona jove. Però informar és més que
donar informació, és buscar els mitjans i mecanismes necessaris perquè aquesta
informació sigui útil i comprensible per al jove que la rep, i per això, es porta a terme tot un treball de recerca i elaboració de materials perquè la informació sigui fiable, útil i entenedora per tal d’assessorar i orientar al jove en tots aquells aspectes claus que els
hi són propis en aquesta etapa.
El SIAJ ha atès en aquests 30 anys a més de 217.000 persones. L’any 2015 més de
7.100 persones van utilitzar el SIAJ per demanar informació, orientació, assessorament o van assistir a les xerrades i tallers. Si mirem les dades, el 68,67% de les persones ateses, el tema amb més demanda és al voltant de l’educació/formació, i la resta de consultes estan relacionades amb l’accés al món laboral, el lleure, la mobilitat internacional, l’habitatge, etc. Cal dir que una persona pot fer més d’un ús del SIAJ: fer una consulta (o vàries sobre diferents àmbits a la vegada), utilitzar els ordinadors amb connexió a Internet, tramitar un carnet, autoconsulta d’ofertes de feina, etc.

ASSESSORIES ESPECIALITZADES
Les assessories augmentaran la qualitat del SIAJ, donant un servei especialitzat, atès
per professionals que coneixen el tema en profunditat.
En aquesta primera fase s’ofereixen dues assessories:
– Assessoria Educativa
– Assessoria Mobilitat internacional
Els horaris marc de les assessories s’oferiran en l’horari habitual d’atenció al públic del SIAJ, tot i que es concertarà cita prèvia amb el i la jove prèviament.
Recordem que l’horari del SIAJ és de dilluns a divendres, matins de les 11 a les 14 h, i
dilluns i dimecres, a la tarda, de les 17 a les 20 hores.

Assessoria Educativa
Aquesta assessoria ja s’està portant a terme al SIAJ, però no té un horari concret per
realitzar-la, es fa en l’horari habitual d’obertura del servei, i algunes vegades no s’hi pot dedicar el temps adequat.
Veiem que cada cop és més necessari reservar, amb cita prèvia, un espai per fer un
assessorament i orientació més personalitzada sobre estudis, cosa que ja s’està
efectuant dins les activitats de la campanya Després de l’ESO… què? que es realitzen
durant els mesos de gener-març de cada any. Amb aquest nou servei, ara serà possible
realitzar l’assessorament i seguiment del jove, si cal, amb més continuïtat durant tot
l’any.

Assessoria sobre mobilitat internacional
Enguany reprenem la tasca en matèria de mobilitat internacional feta durant anys al
SIAJ a través del Servei Voluntari Europeu (SVE), i que torna a ser activa amb la
presència d’una informadora juvenil especialitzada en la matèria i que permetrà ampliarne l’abast.
Aquesta assessoria té com a objectiu acompanyar, orientar i donar recursos a persones
joves, entitats i professionals de Vilafranca del Penedès que tinguin interès en marxar i fer activitats a l’estranger o en col·laboració amb altres països.

L’assessoria, a banda d’atendre a les persones interessades de manera personalitzada i
també amb cita prèvia, inclou la dinamització de la informació a través de la realització
d’un programa de xerrades, tallers i activitats grupals com cine fòrums o altres fórmules participatives, tant al SIAJ com als centres educatius, per tal de donar a conèixer les múltiples opcions que a nivell internacional actualment existeixen per promoure la mobilitat de la ciutadania jove, tant a Europa com a altres indrets del món. Dins aquest àmbit, actualment ja s’està treballant per tal d’oferir durant aquest curs 2016/17 dos jornades temàtiques sobre mobilitat internacional per a joves i que
properament es difondran de manera específica.

NOU WEB DE JOVENTUT
http://joventut.vilafranca.cat, és el nou web del Servei de Joventut.

El SIAJ ha disposat d’un espai web propi des de fa més de 15 anys (www.siaj.net) amb
diferents apartats com el noticiari, el taulell d’anuncis, informació sobre àmbits temàtics d’interès per als joves, les fitxes descarregables sobre els diversos recursos d’interès juvenil, etc. Es tracta d’una web amb moltes visites i de la que, tant joves com famílies i professionals i empreses de la comarca, en fan un gran ús.

Ara, calia fer un pas més i treballar en un espai web conjunt del Servei de Joventut,
integrant-lo en l’estructura del web de l’Ajuntament de Vilafranca, tot mantenint l’àmbit de la informació juvenil que fins a dia d’avui ha cobert siaj.net i ampliar-ne els
continguts propis del Servei de Joventut en l’àmbit de la dinamització, el suport als grups i entitats juvenil i la tasca de promoció juvenil.
Es tracta d’un web molt més actualitzat, adaptat a les necessitats actuals i adreçada a
persones joves. Per això, disposa de diferents espais de consulta online, vídeos, recursos i imatges que abasten totes les àrees del Servei de Joventut i la fan un espai atractiu i fàcil d’utilitzar. També es comptarà amb un e-butlletí sobre informació per a joves i un e-butlletí específic sobre mobilitat internacional; les persones interessades es podran donar d’alta a ambdós butlletins a través del web.
Paral·lelament, es fa un treball important amb la presència de Joventut a les Xarxes
socials

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.