El Grup Municipal Socialista assumeix més responsabilitats dins l’Ajuntament de Vilafranca

Durant el passat mes de juny, l’Ajuntament de Vilafranca aprovava el nou cartipàs municipal que reflexa l’acord de govern al que han arribat PSC i JuntsxVilafranca. Els resultats de les eleccions municipals, han permès als regidors del Grup Municipal Socialista negociar més responsabilitats i representativitat dins el cartipàs. En el nou cartipàs es manté l’estructura de 5 àrees: Àrea d’Alcaldia, Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, i Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior.

Dins de les 22 regidories que es posen en marxa, les responsabilitats dels regidors socialistes són les següents:

Francisco Romero i Gamarra és 1r Tinent d’Alcalde de l’ àrea d’Acció territorial i Serveis urbans i regidor d’Urbanisme.

Ramon Zaballa i Serra és 3r Tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis a les persones i promoció social i regidor de Drets socials Participació i voluntariat.

Lourdes Sánchez López és 5a Tinent d’Alcalde i regidora de Mediambient i Habitatge.

Miquel Medialdea Guijo és regidor de Governació i Joventut.

Montse Arroyo Ferrando és regidora d’Igualtat, solidaritat i cooperació.

 

Com a novetats d’aquesta legislatura, destaca la creació de la regidoria de Drets Socials, que inclou Serveis Socials i Gent Gran, a més d’altres serveis assistencials i la regidoria d’Habitatge passa a integrar-se dins l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social. S’agrupen en una sola regidoria els serveis d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació i a més, assumeix totes les competències del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (com els serveis jurídic i assistencial).
D’altra banda la regidoria d’Urbanisme integra totes les competències en planificació urbanística, obres i projectes, i projectes innovadors en l’àmbit urbà. Aquests serveis anteriorment estaven repartits en dues regidories diferents.

 

Acord de govern al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a la Mancomunitat Penedès-Garraf amb la intenció de donar estabilitat, continuïtat i resultats positius pel territori

 

El passat dimarts, 16 de juliol en un acte celebrat al Claustre de Sant Francesc, els representants de JuntsxCat i PSC signaven l’acord que els portarà a governar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Penedès-Garraf. FranCisco Romero i Albert Tort, representant el PSC i Jaume Cassanyes i Pere Pons, a JuntsxCat, han presentat a la premsa aquest pacte que asseguren que està pensat per encarar els reptes del territori des de la diversitat, la transversalitat i el focus de govern conjunt amb estabilitat institucional.

El secretari d’organització de la federació Alt Penedès-Garraf del PSC, FranCisco Romero, assegura que “l’acord és fruit de les sinèrgies i complicitats creades en els darrers anys, en els quals les dues formacions ja hem treballat conjuntament pels interessos i reptes del territori. També treballarem per donar estabilitat i gestionar els propers 4 anys”.

Els dos grups que constitueixen el Govern del Consell, representen de manera àmplia la transversalitat política i de representació plural de la societat de la comarca de l’Alt Penedès, amb obertura per treballar i acordar propostes amb la resta de grups polítics amb representació al Consell Comarcal. En el pacte també es fixa que el Govern treballarà per garantir que els veïns i veïnes dels municipis de l’Alt Penedès, puguin tenir accés amb criteris de justícia social i d’igualtat als serveis públics.

El secretari de política municipal del PSC, Albert Tort, explicava que “l’acord es basa en 5 pilars: la voluntat conjunta de treballar amb rigor i transversalitat; posar el focus en les potencialitats del territori i la justícia social; basar la gestió en la lleialtat institucional i la maduresa política; donar estabilitat i resultats positius, respectant la pluralitat d’opinions; i la gestió oberta a les propostes i idees de tots els grups polítics”. Segons asseguren doncs, aquest és un pacte de gestió i bon govern.

El Consell Comarcal s’estructurarà en 5 àrees de treball. Territori i Sostenibilitat (política territorial, mobilitat, seguretat ciutadana, protecció civil i medi ambient); Atenció a les Persones (benestar social, salut i gent gran); i Economia i Hisenda seran presidides per consellers de JuntsxCAT, mentre que les àrees de Plans Transversals (ensenyament, cultura, cooperació, esports, habitatge) i la de Promoció Econòmica i comarcal empresa i ocupació, productes de la terra, agricultura i societat de la informació) seran presidides per consellers del PSC. Les vicepresidències primera i cinquena seran representades per consellers socialistes. A la Mancomunitat, les vicepresidències primera, tercera i sisena correspondran a JxCAT, mentre que les vicepresidències segona i cinquena seran gestionades per alcaldies socialistes.

 

PROPOSTES

El document d’acord recull també els principals eixos de les propostes que s’impulsaran des del Consell Comarcal:

 1. Impulsar, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el dinamisme, promoció econòmica i posicionament de la comarca, així com l’articulació i foment de les potencialitats i oportunitats del territori, els serveis d’atenció a les persones, així com la gestió de l’administració comarcal, en coordinació amb els Ajuntaments.
 2. Potenciar les línies de cooperació i assistència als ajuntaments, sobretot als més petits, per facilitar la disponibilitat de serveis públics d’interès.
 3. Potenciar el funcionament i el contingut del Consell d’Alcaldes com a òrgan de suport del Consell Comarcal, en tant que pugui determinar les prioritats comarcals en base a les necessitats dels municipis.
 4. Continuar impulsant el Consorci de Promoció Turística com a instrument de dinamització econòmica i turística del territori.
 5. Col·laborar en el context de la Vegueria Penedès en la cerca i aplicació de sinèrgies de col·laboració entre els municipis del Gran Penedès.
 6. Treballar en el Pla Territorial Parcial del Penedès, apostant per l’equilibri i la concertació amb el territori en relació a la protecció d’espais i el desenvolupament de serveis viaris i ferroviaris, i fer-ho de manera transversal mitjançant la Comissió de Seguiment del PTP del Penedès, creada a principis del 2018 amb aquesta voluntat.
 7. Promocionar la producció agrícola, tot potenciant la promoció dels productes de la terra: el vi, el cava, el Gall del Penedès i tots els altres que ens identifiquen com a territori.
 8. Fomentar el turisme cultural i el patrimoni arquitectònic com a fet diferencial de la nostra comarca.
 9. Impulsar la potenciació d’activitats culturals, educatives, socials i de promoció d’àmbit comarcal, reforçant l’associació del dinamisme social amb la comarca.
 10. Desenvolupar actuacions que facilitin la millora i preservació del paisatge i dels espais verds.
 11. Establir línies de cooperació amb els ajuntaments per a dur a terme actuacions d’arranjament, millora i senyalització de camins rurals, carreteres i espais d’interès.
 12. Impulsar mesures i actuacions que facilitin la creació de llocs de treball, el desenvolupament dels emprenedors i del teixit empresarial, la formació de persones aturades i la potenciació i millora dels polígons industrials del nostre territori.
 13. Incrementar les línies d’actuació i treballar, de manera coordinada amb els ajuntaments, per aconseguir que totes les persones de la comarca tinguin les mateixes oportunitats i els recursos necessaris per viure dignament.
 14. Impulsar la taula comarcal d’Educació per al seguiment i definició del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès per als propers anys.
 15. Continuar gestionant el servei de beques de menjador i el transport escolar, fent efectiu el seu pagament dins del terminis establert.
 16. Impulsar l’Escola de Música de l’Alt Penedès com a escola de referència a la comarca.
 17. Vetllar per la millora i l’increment de l’oferta dels serveis públics de transport a la comarca.
 18. Impulsar i donar especial rellevància a les activitats en matèria de joventut i gent gran.
 19. Seguir fomentant les activitats esportives d’àmbit comarcal i del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
 20. Potenciar la comunicació dels serveis i activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
 21. Gestionar el desenvolupament dels projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) aconseguits en el darrer mandat i seguir cercant la col·laboració amb d’altres administracions per tal d’obrir noves línies de projecte.
 22. Seguir millorant la digitalització de l’administració del Consell Comarcal i la transparència en els serveis i la gestió, així com l’atenció pública.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.