Ramon Zaballa: “Disposar d’aquesta eina facilitarà l’aplicació dels protocols d’atenció,  donarà transparència a les actuacions dels Serveis i permetrà una avaluació interna basada en la pràctica autoreflexiva de l’equip tècnic i externa per part de l’usuari entès aquest com a corresponsable de l’actuació”.

rzballaserveisocials
El regidor socialista de Drets Socials, Ramon Zaballa.

Ahir s’aprovava inicialment, amb els vots favorables de tots els grups polítics, el Catàleg de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca, una eina important per a l’organització dels serveis municipals. Amb aquest document es posa ordre i es regula tot el conjunt de serveis, l’anomenada “oferta”  de l’ajuntament a la ciutadania en general en el camp dels Serveis Socials, d’aquesta manera es facilita la informació que permet al ciutadà exercir els seus drets  i complir amb els seus deures amb tot coneixement necessari.

Un cop desplegades les seves actuacions, el document permetrà comprovar el grau de compliment per part dels serveis en relació als compromisos assumits i fomentar la millora contínua. També s’hi contempla avaluar el grau d’eficàcia i de rendiment de l’organització.

Segons explica el regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa “el Catàleg de Serveis Socials garanteix el dret d’accés als serveis socials, clarifica i permet visualitzar la funció d’aquests serveis  i  dona transparència perquè publicita activament les seves accions”. També s’ha estructurat fer-lo un document clar i entenedor, ja que disposa de diferents apartats com la identificació del servei, l’oferta, les fitxes del catàleg, la normativa reguladora, la col·laboració i participació ciutadanes i els compromisos de qualitat. El catàleg es divideix en diferents àmbits:  Equips de treball; Infància, adolescència i famílies; Gent Gran, envelliment actiu; Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència; Servei d’ajuda a domicili; Pobresa i inclusió social; Participació Ciutadana; i Dona. A cada fitxa hi figura la definició, els recursos disponibles, el cost del Servei, els terminis de sol·licitud, les dades bàsiques, les condicions d’accés i requeriments, la Normativa aplicable, el finançament i els Indicadors de seguiment i avaluació.

Zaballa assegurava que és un document viu amb revisions periòdiques que s’anirà ampliant amb noves informacions en funció de l’evolució dels serveis i de la situació del context. El regidor posava en valor també el model d’elaboració i de redacció emprat, ja que s’ha fet a partir de la participació col·laborativa i responsable de tot l’equip tècnic amb els assessoraments pertinents i necessaris d’especialistes a cada moment.

Segons el regidor de Drets Socials “amb l’aprovació d’aquest Catàleg de Serveis Socials estem aprovant un document important i essencial en l’atenció ciutadana, un document que informa i dona transparència a les actuacions professionals i tècniques i a les decisions polítiques. Aquest document és necessari per afavorir una acció de govern que té com a prioritat el benestar de les seves veïnes i dels seus veïns.”

17 de juny de 2020

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.