FranCisco Romero: “Posem el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic i evitem mobilitat contaminant, tot vetllant alhora perquè hi hagi un equilibri. Apostem molt clarament per la mobilitat inclusiva i sostenible amb visió a llarg termini, perquè encaixi amb els altres projectes de la vila”

L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat de forma inicial en el ple de juliol, per acord unànime del ple municipal, el primer Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que tindrà la ciutat. El document s’ha treballat a tres bandes entre l’Ajuntament, l’enginyeria Mcrit, especialitzada amb urbanisme i mobilitat, i la Diputació de Barcelona, que n’ha subvencionat el cost de redacció. En paral·lel als treballs del pla, també s’han dut a terme els treballs de l’estudi mediambiental que està subjecte a la supervisió del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb la normativa vigent, tots els municipis que són capital de comarca estan obligats a regir-se per un PMUS. El document aprovat és fruit d’un treball de diagnosi prèvia que s’ha dut a terme en els darrers dos anys amb l’obtenció i anàlisi de dades relacionades amb els desplaçaments quotidians dels ciutadans i una enquesta. D’aquesta diagnosi se n’extreuen unes conclusions i unes propostes d’actuació. El PMUS de Vilafranca té una vigència de 6 anys i s’estructura en dos triennis, en els quals proposa realitzar fins a 52 actuacions. Les actuacions estan distribuïdes en 6 àmbits: mobilitat a peu, en bicicleta, transport públic, vehicle motoritzat i aparcament, distribució urbana de mercaderies i sensibilització ciutadana.

El cost estimat d’aquestes actuacions és d’uns 7 MEUR. Aproximadament la meitat d’aquesta inversió es preveu en actuacions proposades en el mateix pla i l’altra meitat són actuacions ja previstes en plans de millora urbanística com el Pla d’Intervenció Integral al Centre i al carrer Comerç-PIICC o altres projectes. De fet, l’àmplia majoria de les intervencions urbanes previstes en el PIICC recullen bona part dels criteris expressats en el PMUS, en la línia d’ampliar espais per a la mobilitat a peu i en bicicleta o fer un ús racional del vehicle privat. Aquests criteris es materialitzaran en actuacions com, per exemple, la reurbanització del c/ Comerç i del c/ Carme, el nou carril bici al c/ Germanor o la remodelació del c/ Tossa de Mar, entre d’altres.

El regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, remarcava el benefici mediambiental. “Posem el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic i evitem mobilitat contaminant, tot vetllant alhora perquè hi hagi un equilibri. Apostem molt clarament per la mobilitat inclusiva i sostenible amb visió a llarg termini, perquè encaixi amb els altres projectes de la vila”, afirmava.

Després de l’aprovació inicial, el PMUS estarà 45 dies hàbils a exposició pública per a la presentació d’al·legacions. Posteriorment haurà d’obtenir també el vistiplau de l’ATM Autoritat del Transport Metropolità, abans de l’aprovació definitiva pel ple municipal, previsiblement cap a final d’any.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.