Ramon Zaballa: “És un punt d’inflexió en tot el que té a veure amb els drets de la ciutadania i l’objectivitat màxima en l’accés als ajuts”.

El tinent d’alcalde socialista de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, i regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa, ha presentat aquest matí el nou Reglament Municipal Regulador de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, acompanyat de la cap tècnica de la regidoria, Montse Domènech i de la coordinadora, Montse Albet. Després que el reglament es vagi aprovar al Ple Municipal del mes de juny passat, l’Ajuntament ha volgut presentar aquesta eina a disposició de la ciutadania.

Ramon Zaballa ha explicat que el document, que deriva de l’aprovació fa un any del Catàleg de Prestacions Socials, regula amb seguretat jurídica les diferents prestacions socials que atorga l’Ajuntament i és fruit del treball conjunt dels Serveis Socials i els Serveis Jurídics municipals, amb la clara voluntat “d’endreçar els ajuts que ja s’estaven donant i dotar-los de la màxima transparència, seguretat jurídica i objectivitat per tal que siguin una eina efectiva per ajudar la ciutadania en la construcció del seu futur”.

En aquest aspecte, el regidor ha assegurat que el reglament “pretén mantenir viu l’ascensor social sota dos principis: la igualtat d’oportunitats i la justícia social i redistributiva, perquè les persones vulnerables puguin mantenir les seves aspiracions”. El document també dóna un pas important a l’hora d’actuar tècnicament i professionalment i representa un “punt d’inflexió en tot el que té a veure amb els drets de la ciutadania i l’objectivitat màxima en l’accés als ajuts”. Tant Ramon Zaballa com Montse Domènech han insistit que darrera de cada ajut, excepte en els que són d’urgència i que tenen a veure amb l’alimentació, “hi ha un pla de treball amb el seguiment professional en el qual la família que rep l’ajut es compromet a posar de la seva part per revertir determinades dinàmiques o despeses, per exemple. Els Serveis Socials tenen aquesta funció educativa i preventiva”

El document del reglament, els ajuts i els requisits per a obtenir-los es podran consultar a partir del proper dilluns 12 de juliol a la web https://dretssocials.vilafranca.cat/ajuts, on la informació està ubicada d’una manera clara i entenedora. Les prestacions es troben agrupades per tipus d’ajuts en les categories següents: necessitats bàsiques, manteniment de l’habitatge, atenció socioeducativa, atenció sanitària, desplaçaments i altres ajuts.

Pot demanar una prestació qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i que amb l’atorgament d’un ajut sigui possible contenir o evitar l’empitjorament de la situació de necessitat. Els requisits són ser major de 18 anys i estar empadronat a Vilafranca. Pel que fa a la renda de la unitat familiar de convivència, ha de ser igual o inferior a l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) i no s’ha de disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, ni tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida. D’altra banda tampoc no es permet l’accés a l’ajut si s’ha rebut de l’Ajuntament en els darrers 3 mesos, prestacions econòmiques pel mateix concepte.

Per accedir als ajuts cal presentar una sol·licitud, acompanyada de la documentació específica que es tramitarà presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o telemàticament a la web de tràmits de l’Ajuntament https://seu.vilafranca.cat/. Un cop fet el tràmit, sempre es concerta una entrevista amb la persona usuària amb el personal tècnic de Serveis Socials per tal de valorar tant la documentació com la situació familiar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.