Ramon Zaballa: “Ens permetrà especialitzar una part del personal administratiu en la gestió de les prestacions econòmiques i mantenir intacta la nostra prioritat metodològica com és l’atenció preventiva i l’acompanyament especialitzat a les persones vulnerables de Vilafranca per part del personal tècnic”.

Vilafranca del Penedès participa com a municipi pilot en un projecte que impulsa l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona d’acompanyament a ens locals per al desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals.

El programa pilot s’emmarca en un projecte que té per objectiu implementar un nou model de polítiques locals per a la garantia d’ingressos i la cobertura del drets socials bàsics de la ciutadania, a través de serveis i oficines locals adreçades a pal·liar la vulnerabilitat econòmica. Aquestes oficines articularan les ajudes econòmiques locals a les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social, a través de procediments més àgils, especialitzats, digitalitzats i interconnectats amb les prestacions d’altres administracions. Alhora, permetran alleugerir la feina dels serveis socials que actualment es troben amb moltes demandes de necessitats econòmiques que dificulten poder dedicar temps a l’acompanyament social.

El programa pilot preveu acompanyar en el disseny i la planificació de procediments i elements organitzatius de les oficines, com ara el pla de treball d’implantació; el disseny de processos i procediments; el desenvolupament d’eines tecnològiques de suport; l’anàlisi de les necessitats en recursos humans i suport formatiu, o l’anàlisi de la viabilitat i dels costos de l’oficina.

El regidor socialusta de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zaballa, es mostra satisfet per haver estat seleccionats per la Diputació per participar en aquesta prova pilot. “Això ens permetrà especialitzar una part del personal administratiu en la gestió de les prestacions econòmiques i mantenir intacta la nostra prioritat metodològica com és l’atenció preventiva i l’acompanyament especialitzat a les persones vulnerables de Vilafranca per part del personal tècnic”, ha afirmat el regidor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.