mmedialdeaAquesta setmana s’inicien les obres per la rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’antic Mercat de la Pelegrina, per a espai cívic per a joves, situat al carrer Baltà de Cela, núms. 45-47.

L’edifici de l’antic mercat de la Pelegrina com espai cívic per a joves pretén esdevenir l’espai municipal de referència i sorgeix a partir d’un procés de participació amb els i les joves del municipi, que es va dur a terme durant el primer semestre de 2016 amb l’objectiu de compartir amb ells i elles el disseny d’aquest futur espai jove.

Els treballs consistiran en la recuperació de la nau existent de l’antic mercat, construït en planta baixa i planta altell, amb coberta inclinada a dues aigües, en el que s’amplia la construcció de la planta altell a la part central de la nau, en forma d’U, creant un pati interior a doble alçada que actua com a organitzador de les circulacions de l’equipament i com a espai de trobada i relació.

Una segona ampliació a la façana principal amb l’afegit d’un cos longitudinal de dues plantes que conté els accessos principals a l’edifici.

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant dues escales situades en les façanes principal i posterior i un ascensor adaptat que comunica les dues plantes.

En planta baixael cos avançat distribueix la zona d’accés i control a l’equipament i el nucli de comunicació vertical, escala i ascensor. Del vestíbul principal s’arriba a un hall central a doble altura que organitza les circulacions i actua com a pati de relació de l’equipament. D’aquest espai es pot accedir, a l’esquerra i mitjançant un vestíbul, a la sala de creació i es recolza en un magatzem, un nucli sanitari i un accés independent des del carrer. Perimetralment trobem una aula de formació, una aula taller, el nucli de comunicació vertical i un passadís d’accés a la zona de bucs al costat dret de l’equipament, formada per 3 bucs d’assaig, una sala de reunions, un lavabo i un passadís de distribució amb accés directe des del carrer.

En planta pis, es distribueixen perimetralment des d’un ampli vestíbul obert al pati interior, 4 aules temàtiques, un nucli de sanitaris, i una sala de reunions.

Amb aquesta configuració permet a l’equipament funcionar com un espai unitari accedint al pati central que permet la comunicació amb totes les dependències que el composen; pot funcionar la sala de creació de manera independent, amb accés propi des del carrer i també pot funcionar independent la zona de bucs amb un altre accés. Aquests dos àmbits permeten independitzar-se de la resta de l’equipament i són prou complets per funcionar amb autonomia.

La superfície construïda en planta baixa és de 725 m2 aproximadament, en planta altell 437 m2 aproximadament, i amb una superfície total de l’actuació serà uns  1.162 m2. Es preveu un accés des de l’edifici al pati posterior existent, que destinarà a usos vinculats a l’equipament.

Les obres hauran d’estar finalitzades abans de final d’any.

Enllaç Notícia Penedès TV

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.