Aquesta és una de les apostes que es va desenvolupar durant el govern socialista.

El centre aplica amb èxit la metodologia de l’Aprenentatge Productiu des del curs escolar 2006-07 amb estreta col·laboració de l’IDAP de l’Ajuntament de Vilafranca

Alumnes MAP .jpg

L’Aula MAP de l’Institut Eugeni d’Ors arriba enguany al seu 10è aniversari. S’adreça a nois i noies de 4rt d’ESO i té com a objectiu donar resposta a la situació dels joves estudiants que no s’adapten al sistema escolar tradicional i que es troben en risc de fracàs escolar i d’exclusió social. És una alternativa al sistema educatiu tradicional en la qual ells mateixos són protagonistes del seu procés d’aprenentatge, prenent part activa en cada moment del mateix. L’alumnat decideix a partir dels propis interessos i necessitats, i aprèn a gestionar el procés en col·laboració amb els seus tutors. L’activitat educativa és eminentment pràctica, amb un ús intensiu dels ordinadors i  d’Internet, i es desenvolupa tant dins com fora de l’aula, amb estades en empreses de la ciutat.

L’Aula MAP és la concreció del programa “L’Aprenentatge Productiu a l’ESO” creat per l’Institut d’Aprenentatge Productiu–IDAP,  de l’Ajuntament de Vilafranca, en el que treballa des de l’any 2000. L’IDAP treballa estretament amb el centre escolar aportant el seu coneixement a  nivell metodològic i l’establiment de 36 convenis de col·laboració per curs amb un centenar d’empreses del territori. Aquestes esdevenen un pilar fonamental del projecte i mereixen un gran reconeixement per la seva implicació desinteressada.

Al llarg dels 10 cursos escolars, descomptant l’actual 2016-17, i en el marc de les mesures específiques d’atenció a al diversitat, l’Aula MAP de l’Institut Eugeni d’Ors ha atès més de 120 alumnes en risc de finalitzar l’escolaritat obligatòria sense la corresponent acreditació i amb perspectives de futur poc encoratjadores. Entre el grup d’escolars que s’han adaptat a la metodologia de l’Aprenentatge Productiu en les Aules MAP, que són la gran majoria, es dibuixa un panorama molt diferent atès que prop del 90% ha aconseguit acreditar l’ESO i, a posteriori, continuar els seus estudis o accedir al mon del treball amb la confiança adquirida del seu pas per tres empreses durant el període de formació.

Complementàriament, l’Aula MAP de l’Institut Eugeni d’Ors ha participat en associacions internacionals d’aprenentatge amb altres centres educatius d’Europa que comparteixen la metodologia de l’Aprenentatge Productiu, per exemple, el projecte UE Comenius “Come Here-Compare” que va permetre a l’alumnat i els professors viatjar a Berlín i a Estocolm  així com també a acollir tots els participants a Vilafranca durant els anys 2007-09.

La implementació de l’Aprenentatge Productiu als instituts de secundària de Vilafranca a través de les Aules MAP va iniciar-se durant el curs escolar 2003-04, essent l’Institut Milà i Fontanals el pioner de l’experiència com a centre pilot.  A ell van seguir els instituts Eugeni d’Ors i Alt Penedès i fins i tot el centre escolar Sant Josep que va disposar també d’una Aula MAP durant un únic curs 2010-11. La permanència dels centres en el programa “L’Aprenentatge Productiu a l’ESO” ha variat en funció de les necessitats internes d’uns  i  altres a l’hora d’atendre a alumnes amb perfils educatius diferents.

Arran del treball realitzat dia a dia envers el desenvolupament de l’Aprenentatge Productiu i atesos els bons resultats obtinguts, aquest mètode ha arribat a adquirir ressò dins el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Fins a dia d’avui, s’han organitzat jornades informatives i de formació, tant a Barcelona com a Vilafranca, adreçades a donar a conèixer aquesta metodologia al professorat de secundària  i a potenciar-la com a model. Com a  conseqüència, l’IDAP i les Aules MAP han rebut nombroses visites per part de professors d’altres poblacions, però també de regidors i tècnics municipals amb qui col·laborar, que han volgut conèixer de primera ma aquest model d’intervenció educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.